Aandeelhoudersschap

Onderstaande grafiek vertegenwoordigt de aandeelhoudersstructuur van Banimmo, volgens de meest recente informatie die ons is overgemaakt. Conform artikel 18,§ 1 van de Wet voorzien de statuten van Banimmo nv een bijkomende statutaire drempel van 3% voor transparantiemeldingen.

Liquidity provider en betaalagent

Bank belast met de dividenduitkering:

De bedragen van de dividenden waarover tijdens de Algemene Vergaderingen wordt beslist, zijn betaalbaar bij de hierna vermelde financiële instelling:

EUROCLEAR
Schiphollaan 6 - 1140 Brussel

 

Animatie contract en liquiditeitsfonds op het Banimmo-aandeel:

BANIMMO heeft KBC SECURITIES, officieel door Euronext erkend, belast met de functie van marktanimatie en « liquidity provider ».  Deze « liquidity provider » is permanent in het orderboek aanwezig en plaatst zowel verkoop- als kooporders.