Kerncijfers op 30/06/2020

verhuurportfolio: 38.459m2 (4 gebouwen)
bezettingsgraad: 83,7%
ontwikkelingspotentieel: 281.000m2 vloeroppervlakte (7 gronden en 1 gebouw)
waarde van de portefeuille: € 87,5 miljoen
balanstotaal: € 117,7 miljoen
eigen vermogen: € 44,0 miljoen
geconsolideerde schuld: € 53,3 miljoen
netto schuldgraad: 43,3%
gearing ratio: 1,2

 

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de halfjaar- en jaarrapporten.