Kerncijfers op 30/06/2021

verhuurportfolio: 38.459m2 (4 gebouwen)
bezettingsgraad: 78,45%
ontwikkelingspotentieel: 281.000m2 vloeroppervlakte (7 gronden en 1 gebouw)
waarde van de portefeuille: € 138,4 miljoen
balanstotaal: € 154,3 miljoen
eigen vermogen: € 47,6 miljoen
geconsolideerde schuld: € 80,5 miljoen
netto schuldgraad: 58,39%
gearing ratio: 1,6

 

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de halfjaar- en jaarrapporten.