Kerncijfers op 30/06/2022

verhuurportfolio: 53.039m2 (5 gebouwen)
bezettingsgraad: 84,8%
ontwikkelingspotentieel: 290.000m2 vloeroppervlakte
waarde van de portefeuille: € 112,1 miljoen
balanstotaal: € 156,0 miljoen
eigen vermogen: € 73,6 miljoen
geconsolideerde schuld: € 61,1 miljoen
netto schuldgraad: 23,2%
gearing ratio: 0,5

 

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de halfjaar- en jaarrapporten.