Kerncijfers op 31/12/2021

verhuurportfolio: 54.742m2 (6 gebouwen)
bezettingsgraad: 82,5%
ontwikkelingspotentieel: 290.000m2 vloeroppervlakte
waarde van de portefeuille: € 107,9 miljoen
balanstotaal: € 197,5 miljoen
eigen vermogen: € 69,3 miljoen
geconsolideerde schuld: € 87,6 miljoen
netto schuldgraad: 8,07%
gearing ratio: 1,27

 

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de halfjaar- en jaarrapporten.